Saturday, November 16, 2013

#217 อุบายนางงาม

โลซกได้หนังสือคืนเมืองเกงจิ่วจากเล่าปี่แล้วก็เดินทางไปพบกับจิวยี่แล้วมอบหนังสือนี้ให้แก่จิวยี่ จิวยี่ได้อ่านหนังสือของยืมเมืองของเล่าปี่โกรธโลซกเป็นอันมาก

จิวยี่ : "ท่านหลงกลขงเบ้งเสียแล้ว ซึ่งเล่าปี่จะยืมเมืองเกงจิ๋วถึงเมื่อไหร่ก็มิได้มีกำหนดระยะเวลา เล่าปี่จะยึดเมืองเสฉวนได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ อีกทั้งท่านเองก็ยังเซ็นเป็นนายประกันอีกเสียด้วย ตัวท่านนั้นเป็นคนซื่อ อย่าคิดว่าเล่าปี่และขงเบ้งจะซื่อตามท่านด้วย"

โลซกได้ฟังก็เห็นตามความของจิวยี่ แล้วรู้สึกผิดเป็นอันมาก จิวยี่เห็นความซื่อของเพื่อนจึงปลอบโลซกไป

จิวยี่ : "เราคิดถึงบุญคุณท่าน ท่านเคยให้อาหารแก่เราเมื่อยามเราขัดสน อีกทั้งท่านยังคอยตืนสติเราในอีกหลายๆด้าน เราจะคิดหาอุบายใหม่ในการจัดการเรื่องนี้เอง"

จิวยี่นั้นคิดว่าถึงจะด่าว่ากล่าวโลซกไปเท่าไรก็ไร้ประโยชน์ในเมื่อเรื่องมันผ่านมาแล้วสู้เดินหน้าคิดแผนใหม่ดีกว่า อีกทั้งยังรักษามิตรภาพระหว่างเพื่อนได้อีกด้วย

อยู่มาวันหนึ่งทหารได้มารายงานจิวยี่ว่าบัดนี้แม่นางกำฮูหยินนั้นเสียชีวิตไปแล้ว จิวยี่ได้ฟังก็ยิ้มพร้อมทั้งเอ่ยปากขึ้นมาว่า เราคิดอุบายอะไรดีๆออกแล้ว โลซกสงสัยในอุบายนั้นจึงสอบถามกับจิวยี่

จิวยี่ : "ในเมื่อภรรยาเล่าปี่เสียไปแล้ว จึงคิดว่าจะทำอุบายยกนางซุนฮูหยินน้องของซุนกวนนายเราให้ จากนั้นให้ซุนกวนส่งเชิญเล่าปี่มาแต่งงานโดยอ้างว่าต้องการเชื่อมความสัมพันธ์ พอเล่าปี่มาถึงเราก็จะจัดตัวเล่าปี่เป็นตัวประกันเพื่อแลกกับเมืองเกงจิ๋ว"
จากนั้นโลซกจึงนำความไปแจงกับซุนกวนทุกประการโดยจิวยี่เสนอให้ลิห้อมเป็นพ่อสื่อ ซุนกวนได้ฟังก็เห็ยด้วยจึงส่งลิห้อมไปหาเล่าปี่

ลิห้อมได้เข้าพบกับเล่าปี่เล่าความทุกประการให้เล่าปี่ฟัง ขงเบ้งหลบอยู่หลังฉากแอบฟังเล่าปี่และลิห้อมคุยกัน ลิห้อมจึงแจงว่าบัดนี้ซุนกวนต้องการจะยกน้องสาวให้แก่เล่าปี่ เล่าปี่ขอเวลาตันสินใจ ลิห้อมจึงลากลับไป


ขงเบ้งได้แนะนำแก่เล่าปี่ว่านี่คืออุบายของจิวยี่แต่ไม่น่ากลัวแต่อย่างใด จึงเสนอให้เล่าปี่ตกลงรับคำ ขงเบ้งมองเห็นว่าหากเล่าปี่และน้องสาวซุนกวนได้แต่งงานกันจริงๆคงเป็นต้องเป็นพันธมิตรที่ดี ขงเบ้งจึงเรียกซุนเขียนและจูล่งมาสั่งการให้เดินทางไปสู่ขอซุนฮูหยิน ซึ่งเป็นน้องสาวของซุนกวน


จากนั้นขงเบ้งจึงนำจดหมายลับ 3 ชิ้นมาให้แก่จู่ล่ง หากขัดสนประการใดให้เปิดอ่านทีละฉบับก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ลุล่วงและกลับมาเมืองเกงจิ๋วอย่างปลอดภัย จากนั้นเล่าปี่ จูล่งและซุนเขียนก็เดินทางไปยังเมืองกังตั๋ง

วิเคราะห์
แผนอุบายนางงามนั้นใช้กันในทุกยุคทุกสมัย เสมือนเป็นการเกี่ยวดองกัน บ้างก็เอาลูกสาวเค้ามาไว้เพื่อเป็นตัวประกัน แต่แผนจิวยี่นั้นมิใช่ต้องการเกี่ยวดองแต่อย่างใด เพียงแต่ต้องการหลอกเล่าปี่มาสังหารโหดก็เท่านั้นเอง ตอนถัดๆไป เป็นบททดสอบ ยอดคนอย่างเล่าปี่ว่าจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เพียงใด

พี่จะพลาดไม่ได้คือ เทคนิคการใช้คนของขงเบ้ง ทำไม?? ขงเบ้งถึงต้องใช้ จูล่ง ? คนอื่นมีเยอะแยะ กวนอู เตียวหุย ฮองตง แต่ใช้จูล่ง

ในเมื่อฝีมือเท่าเทียมกัน ก็ต้องใช้คนที่เป็นมืออาชีพมากที่สุด หากแค่อารักขา กวนอูหรือเตียวหุยก็ได้ แต่นี่คืองานค่อนข้างใหญ่และต้องใจเย็น หากกวนอูหรือเตียวหุยไป คงต้องฆ่าทหารของซุนกวนไปหลายคนเป็นแน่แท้ แทนที่จะผูกมิตรแต่กลับไปสร้างศรัตรู ซึ่งคนที่ใจเย็นที่สุดในบรรดาขุนพล ก็มีแต่จูล่งเท่านั้น