Saturday, October 5, 2013

#211 เล่าปี่ยึดเหมืองเลงเหลง

สถานการณ์ตอนนี้ โจโฉพักรักษาตัวเตรียมกำลังที่เมืองหลวง ซุนกวนบุกตีที่เมืองหับป๋าโดยมีเตียวเลี้ยวรักษาเมือง จิวยี่พักรักษาตัวที่เมืองกังตั๋ง นับว่าได้เข้าทางเล่าปี่ที่มีโอกาสขยายอำนาจมาก


อีเจี้ยขุนนางเก่าเล่าเปียวที่เคยช่วยเหลือเล่าปี่ให้หลุดพ้าจากการถูกชัวมอสังหาร ได้เข้ามาพบกับเล่าปี่ พร้อมแน่ะนำที่ปรึกษาคนสำคัญให้แก่เล่าปี่ ซึ่งเป็น 2 พี่น้องแซ่ ม้า คนพี่ชื่อม้าเลี้ยง คนน้องชื่อม้าเจ๊ก ทั้ง 2 คนนี้มีสติปัญญาแหลมคม

เล่าปี่เห็นด้วยและเห็นว่าตนเองนั้นกำลังต้องการคนมาช่วยเหลือการใหญ่จึงเชิญ 2 พี่น้องแซ่ม้ามาพบ เล่าปี่และ 2 พี่น้อยแซ่ม้าได้คุยกันด้วยความสนิทสนม ม้าเลี้ยงจึงเสนอเล่าปี่ว่า


ม้าเลี้ยง : "ท่านจงแต่ตั้งเล่ากี๋เป็นเจ้าเมืองเกงจิ๋ว จากนั้นให้เชิญขุนนางเก่าเล่าเปียวมารับราชการ จากนั้นจึงขยายอาณาเขต ไปตี เมืองเลงเหลง เมืองบุเหลง เมืองเตียงสา เมืองฮุยเอี๋ยง ตามลำดับ"

ขงเบ้งได้ฟังก็ยิ้มอยู่ในใจที่ม้าเลี้ยงนั้นมีความเห็นตนกับความคิดตนคือการแผ่อำนาจในแคว้นเกงจิ๋วซึ่งเป็นรากฐานอันสำคัญ เล่าปี่หันไม่มองขงเบ้งนั่งอมยิ้มก็รู้นัยว่าตรงกับความคิด จึงจัดแจงตามนี้เล่าปี่ให้กวนอูอยู่รักษาเมืองเกงจิ๋ว ส่วนเล่าปี่ ขงเบ้ง เตียวหุย จูล่ง จึงยกทัพไปยังเมืองเลงเหลง ที่มีเล่าเตาเป็นเจ้าเมือง ฝ่ายเล่าเตานั้นไม่ยอมแพ้เล่าปี่จึงคิดสู้ ขงเบ้งจึงวางแผนและส่ง เตียวหุย และ จูล่งไปรบทหารเมืองเลงเหลงไม่อาจสู้ เตียวหุย จูล่ง จึงพ่ายแพ้ไป เล่าปี่และขงเบ้งจึงสามารถยึดเมืองเลงเหลงไว้ได้ เล่าปี่และขงเบ้งทำการซื้อใจ เล่าเตาและชาวเมือง โดยคืนตำแหน่งเจ้าเมืองให้แก่เล่าเตาแล้วบัดนี้เมืองเลงเหลงตกเป็นเมืองขึ้นของเมืองเกงจิ๋ว