Tuesday, May 10, 2011

ประวัติตั๋งโต๊ะประวัติตั๋งโต๊ะ
- มีรูปร่างอ้วนใหญ่ ละโมบโลภมาก มีความชั่ว โฉด โหด หื่น (เห็นบอกว่าหน้าตาไม่ดีด้วย)
- ทำราชการอยู่ที่เมืองซีหลง
- ก้าวเข้ามาสู่ฐานอำนาจได้โดยการติดสินบนแต่ 10 ขันทีและได้มีอำนาจมากขึ้นหลังจากถูกโฮจิ๋นเรียกเข้าเมืองหลวงเพื่อกำจัด 10 ขันที
- ปลดฮ่องเต้หองจูเปียน แต่งตั้งฮ่องเต้หองจูเหียบหรือพระเจ้าเหี้ยนเต้ ครอบงำหน่วยงานเมืองหลวงไว้ทั้งหมด
- มีอำนาจสูงสุดเมื่อนำม้าเซ็กเทาเพื่อที่จะไปซื้อลิโป้มาทำการด้วย
- เผาลกเอี๋ยงและสร้างเตียงฮันเป็นราชธานีใหม่
- ตีตนเสมอพระเจ้าเหี้ยนเต้
- แต่งตั้งพักพวกเข้ามาครอบครองขุนนางในเมืองหลวง
- ริบเงินชาวบ้านมาสร้างเมืองหลวงและเข้ากระเป๋าตัวเอง
- ยึดเงินหลวงเข้ากระเป๋าตัวเอง
- คัดเลือกหญิงงานจากชาวบ้านเข้ามาบำเรอตน
- ใช้ราชโองการปลอมตามใจชอบ
- ศพตั๋งโต๊ะนั้นไม่มีให้ฝังฟ้าผ่าจนแหลกละเอียดไปหมด แม้แต่ฟ้าดินยังไม่ต้องการ
- ยาขอบตั้งฉายาให้ตั๋งโต๊ะว่า "ผู้ถูกสาปแช่งทั้ง 10 ทิศ"
- ตั๋งโต๊ะตายเพราะมีความขัดแย้งกับลิโป้แล้วลิโป้จับมือกับอ้องอุ้นและวางแผนฆ่าในที่สุด