Wednesday, June 29, 2016

ยุทธศาสตร์หลงจง
ค.ศ.213
เล่าปี่เดินทางมาพบขงเบ้งที่โงลังกั๋งถึง 3 ครั้ง 3 ครา เพื่อที่จะเชิญขงเบ้งไปทำราชการด้วย

ขงเบ้งจึงว่า...


อันแผ่นดินเกิดจลาจลทุกวันนี้ก็เพราะตั๋งโต๊ะนั้นเป็นต้น ฝ่ายโจโฉเล่า ที่ซ่องสุมทหารทั้งปวงแล้วยกไปกำจัดอ้วนเสี้ยวได้นั้นใช่ว่าจะสำเจ็จด้วยกำลังทหารมากก็หาไม่ ทหารโจโฉน้อยกว่าอ้วนเสี้ยวอีกแลอาจสามารถทำการใหญ่หลวงสำเร็จได้ทั้งนี้เพราะปัญญาแลความคิดของตัว ถึงมาตรว่าโจโฉเป็นคนชั่ว มิได้มีกตัญญูต่อพระเจ้าเหี้ยนเต้ คิดอ่านกระทำการหยาบช้าถึงเพียงนี้แล้วก็ดี ก็ยากที่จะกำจัดโจโฉได้โดยง่าย 

ฝ่ายซุนกวนอันเป็นเจ้าเมืองกังตั๋งเล่า ถึงมีกำลังน้อยก็เสมือนมีกำลังมาก ด้วยอาณาประชาราษฎรรักใคร่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ท่านอย่าพิ่งประมาทแก่ซุนกวน ควรที่จะรักใคร่เป็นไมตรีต่อกัน 

อันเมืองเกงจิ๋วนั้นเล่าก็เป็นเมืองหน้าศึก เหมือนศัตรูมีอยู่รอบทั้งสี่ด้าน ถ้าผู้ใดมีสติปัญญาสามารถก็จะรักษาได้ แลเมืองนี้นานไปก็จะได้แก่ท่าน แลเมืองเสฉวนเล่าก็เป็นหัวเมืองใหญ่ มั่งคั่งไปด้วยทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก แลครั้งพระเจ้าฮั่นโกโจก็ตั้งตัวได้ในเมืองนั้นก่อน บัดนี้เล่าเจี้ยงเจ้าเมืองเสฉวนเป็นคนโลเลอยู่หาแน่นอนไม่แล้วก็มิได้อารีรอบคอบที่จะปลูกเลี้ยงทหาร ถึงจะมีสมบัติดังเมืองฟ้าก็นับวันจะสาบสูญ บัดนี้ทหารทั้งปวงก็คอยทีจะเอาใจออกห่างอยู่ ตัวท่านก็เป็นเชื้อพระวงศ์พระเจ้าเหี้ยนเต้ แล้วประกอบไปด้วยสติปัญญาอันรอบคอบ ถ้าจะคิดเอาเมืองเกงจิ๋วแล้ว เมืองเสฉวนก็จะได้โดยง่าย แต่ทว่าได้แล้วจงทำไมตรีให้รอบคอบต่อหัวเมืองทั้งปวง 

อันซุนกวนนั้นก็จะได้เป็นที่พำนักของท่านไปจะได้ตั้งทำนุบำรุงทหารให้พร้อมมูล ถ้าเห็นแผ่นดินระส่ำระสายแล้วเมื่อใด ก็จะได้คิดอ่านทำการสืบไปได้สะดวก ฝ่ายอาณาประชาราษฎรทั้งปวงก็จะมีใจรักใคร่ท่านเป็นอันมาก ซึ่งท่านมาความปรารถนาจะให้ช่วยทำนุบำรุงนั้น ข้าพเจ้าก็สั่งสอนให้ได้ตามสติปัญญาแต่เพียงนี้ แม้ท่านมีความอุตส่าห์กระทำตามถ้อยคำของข้าพเจ้าก็จะสำเร็จตามความปรารถนา ถ้าท่านมีความอุตส่าห์พยายามคิดอ่านทำการได้เมือวงเสฉวนนี้แล้ว ก็จะได้เป็นใหญ่สมความปรารถนา :- ฉบับ เจ้าพระยาพระคลัง(หน)

ตั้งแต่ตั๋งโต๊ะก่อเหตุขึ้นแล้ว เหล่าขุนศึกต่างแก่งแย่ง กำลังโจโฉด้อยกว่าอ้วนเสี้ยว แต่กลับเอาชนะอ้วนเสี้ยวได้ เพราะฟ้าให้โอกาสและอาศัยปัญญากุนซือ โจโฉมีกำลังพลนับร้อยหมื่น ใช้ราชโองการบีบขุนศึก ท่านไม่ควรเข้าปะทะโดยตรง ซุนกวนครองแคว้นกังตั๋งมาสามชั่วคน ชัยภูมิที่มั่นดี ควรผูกพันธมิตร ไม่ควรคิดปราบเขา เกงจิ๋วเหนือมีแม่น้ำ ใต้จรดทะเล ติดกับง่อก๊กและปาจ๊ก คือแหล่งยุทธภูมิ ไม่เก่งรักษาไม่ได้ นี่เป็นสิ่งที่ฟ้าประทานให้ท่าน หรือท่านไม่คิดยึดเกงจิ๋วเอาไว้ ทางประจิมก็ติดกับเอ๊กจิ๋ว เส้นทางกันดาร พื้นที่กว้างขวางอุดมสมบูรณ์ ฮั่นโกโจเคยใช้เป็นฐาน ตอนนี้เล่าเจี้ยงอ่อนแอ แม้คนมากก็จริง แต่เมื่อเจ้านายไม่ดี คนย่อมหาเจ้าใหม่เป็นของธรรมดา ตัวท่านก็เป็นเชื้อพระวงศ์ ชื่อเสียงคุณธรรมเลื่องลือนัก หากชุบเลี้ยงผู้กล้าและนักปราชญ์ และยึดครองทั้งเกงจิ๋วและเอ๊กจิ๋ว ป้องกันตัวไว้ ผูกมิตรชาวหยง เกลี้ยกล่อมชาวอี๋ ร่วมมือซุนกวน ปกครองให้ดี รอเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง ค่อยให้ขุนพลเอกยกทัพจากเกงจิ๋วรุกเข้าลกเอี๋ยง ตัวท่านนำกองทัพเอ๊กจิ๋วรุกเข้าจิ๋นฉวน ราษฎรก็จะคอยต้อนรับกองทัพท่านขุนพล หากทำตามนี้การใหญ่จะสำเร็จ ราชวงศ์ฟื้นฟู ท่านคิดบรรลุการใหญ่ ฟ้ามอบโอกาสให้โจโฉ ซุนกวนได้ชัยภูมิดี ส่วนท่านได้ครองใจคน จะสามารถยึดเสฉวน ๕๔ เมือง โดยการยึดเกงจิ๋วก่อน แล้วค่อยขยายไปที่เสฉวนค้ำจุนเป็นฐานมั่นคง จากนั้นค่อยยึดตงง้วน :- จากบทแปลภาพยนตร์โทรทัศน์ เรื่อง สามก๊ก 1994