Wednesday, August 1, 2012

ยุคที่ 4 : โจโฉยึดดินแดนภาคกลาง
หลังจากโจโฉได้อำนาจรัฐไว้ในมือแล้ว โจโฉจึงตั้งเป้าหมายแรกคือกำจัดศัตรูหมายเลข 1 นั่นก็คือลิโป้ เนื่องจากว่าลิโป้เคยบุกยึดตีเมืองตันลิวซึ่งเป็นเมืองของโจโฉในสมัยโจโฉเริ่มตั้งตัวดังนั้นศัตรูของโจโฉตอนนี้ก็มีแค่ลิโป้เพียงคนเดียว แต่บัดนี้ลิโป้ได้หนีมาอาศัยอยู่กับเล่าปี่ เตียวหุยไม่พอใจที่ลิโป้มาอยู่ด้วยโกรธแค้นที่ลิโป้ได้เคยสังหารพ่อบุญธรรมของตัวเองไปถึง 2 คน เตียงหุยเลยคิดว่าลิโป้นั้นเป็นคนเนรคุณคน แต่เล่าปี่ก็ได้ห้ามปราบเตียวหุยมิให้ไปทำร้ายแก่ลิโป้ เล่าปี่จึงให้ลิโป้ไปครองเมืองเสียวพ่ายซึ่งเป็นเมืองในสังกัดของเมืองชีจิ๋วต่อมาโจโฉจึงยืมมือเล่าปี่สังหารลิโป้ด้วยการเขียนจดหมายให้เล่าปี่ไปกำจัดลิโป้ แต่เล่าปี่ไม่ทำตามเนื่องจากว่าไม่ต้องการเป็นศักรูกับลิโป้ เมื่อโจโฉรู้ว่าเล่าปี่ไม่กำจัดลิโป้ตามจดหมายของตนก็โกรธ ซุนฮกที่ปรึกษาคนสำคัญเสนอว่าให้ส่งหนังสือไปยุเล่าปี่และอ้วนสุดรบกัน เมื่อหนังสือไปถึงอ้วนสุด อ้วนสุดต้องการขยายดินแดนอยู่แล้วก็จึงยกทัพรบกับเล่าปี่ เล่าปี่เองไม่อยากที่จะขัดใจโจโฉ(ทั้งที่เคยขัดใจโจโฉที่ไม่ยอมยกไปตีลิโป้) จึงยกทัพออกไปรบกับอ้วนสุด เล่าปี่และอ้วนสุดจึงเป็นศัตรูกันตั้งแต่นั้นมา


เล่าปี่และกวนอูยกทัพไปรบกับอ้วนสุดโดยให้เตียวหุยรักษาเมือง เตียวหุยรักษาเมืองแต่ก็ไม่ได้อยู่ในวินัยจึงดื่มสุราโบยทหารและพ่อตาของลิโป้ พ่อตาของลิโป้โดนโบยจึงไปฟ้องลิโป้ ลิโป้โกรธจึงยกทัพจากเมืองเสียวพ่ายไปยึดเมืองชีจิ๋วทำให้เล่าปี่เสียเมือง เตียวหุยเมามายไม่มีทางสู้จึงหนีออกไปหาเล่าปี่


เล่าปี่รู้ข่าวว่าเสียงเมืองจึงถอยทัพเลิกศึกกับอ้วนสุด เพื่อไปขอโทษแก่ลิโป้และขอลิโป้ว่าตนจะไปรักษาเมืองเสียวพ่ายให้ ลิโป้จึงให้เล่าปี่ไปครองเมืองเสียวพ่าย  อ้วนสุดรู้ข่าวก็เตรียมไพร่พลเพื่อที่จะยกไปตีเมืองเสียวพ่ายกำจัดเล่าปี่ โดยอ้วนสุดส่งหนังสือไปให้ลิโป้ไปตีเล่าปี่อีกทาง ลิโป้เป็หนี้บุญคุญเล่าปี่อยู่อีกทั้งยังไม่ต้องการแตกหักกับเล่าปี่และอ้วนสุด ลิโป้จึงเล่นบทนักปรองดอง ยิงเกาฑัณเสี่ยงทายหากยิงลอดผ่านรูได้จึงขอให้อ้วนสุดและเล่าปี่ทั้งสองจงปรองดองแก่กัน ลิโป้ก็ยิงได้สำเร็จจึงทำให้เล่าปี่และอ้วนสุดสงบศึกกันได้พักหนึ่ง

ลิโปครองเมืองชีจิ๋วแต่เหล่าขุนนางก็ไม่ได้ชอบลิโป้เลย ตันเต๋งและตันกุ๋ย 2 พ่อลูกชอบคอกับเล่าปี่มากกว่าจึงเป็นไส้ศึกในเมือง ทางฝ่ายเตียวหุยโกรธแค้นลิโป้มากประมาณว่าไม่กินเส้นกัน เตียวหุยจึงไปขโมยม้าลิโป้ ทำให้ลิโป้โกรธยกทัพไปตีเมืองเสียงพ่าย เล่าปี่ต้านไว้ไม่อยู่จึงหนีไปอยู่กับโจโฉ


โจโฉเห็นเล่าปี่หนีร้อนมาพึ่งเย็นจึงต้อนรับเล่าปี่เป็นอย่างดี แต่ซุนฮกที่ปรึกษาของโจโฉให้ความเห็นว่าควรที่กำจัดเล่าปี่เนื่องจากว่าเล่าปี่นั้นมีสติปัญญาเป็นอันมาก อาจจะเป็นศรัตรูแก่เราในภายภาคหน้า แต่โจโฉก็ยังมิได้ทำตามจึงรอหยังเชิงเล่าปี่เสียก่อน โจโฉเตรียมทัพเพื่อที่จะไปปราบลิโป้ แต่แล้วเตียวเจที่เคยเป็นทหารของตั๋งโต๊ะ ก็ยกทัพมาตีเมืองหลวง โจโฉสู้รบกับเตียวเจ สามารถสังหารเตียวเจได้ แต่แล้วเตียวสิ้วผู้เป็นหลานของโจโฉรู้ข่าวก็โกรธ เตียวสิ้วจึงร่วมมือกับเล่าเปียวรบกับโจโฉ


ทางฝ่ายเตียวสิ้วนั้นมียอดกุนซือสมองใสอย่างกาเซี่ยงช่วยเหลือการรบ ทำให้พอที่จะสู้รบปรบมือกับโจโฉได้ โจโฉยกทัพมาตั้งค่ายพบกับแม่นางเจ๋าซือผู้เป็นภรรยาเตียวเจ โจโฉจึงหลับนอนกับแม่นางเจ๋าซือ จนโจโฉมิได้ตรวจตรากองทหารและไม่คิดจะกลับเมืองฮูโต๋ เมื่อเตียวสิ้งรู้ข่าวก็โกรธปรึกษากับกาเซี่ยงยกทัพมาตีโจโฉ เผาทัพโจโฉไหม้วอดวาย การศึกครั้งนี้ทำให้โจโฉเสียทหารเอกอย่างเตียนอุยไปพร้อมทั้งโจงั่งลูกชายและโจอันบิ๋นตายลงในสงครามนั้น ศึกครั้งนี้โจโฉถึงกับพูดว่า "แม้ศึกครั้งนี้จะเสียบุตรและหลานไป แต่มิได้เศร้าโศกเสียใจเท่ากับการเสียเตียนอุย"  โจโฉจึงถอยทัพกลับไปรักษาตัวที่เมืองหลวง


ทางด้านอ้วนสุดหลังจากได้ตราหยกแล้วก็ตั้งตัวเองเป็นฮ่องเต้แบบไม่เจียมบอดี้ ทำให้โจโฉ เล่าปี่ ซุนเซ็ก ลิโป้ จับมือกัน รุมตีอ้วนสุด จนย่อยยับ แต่อ้วนสุดก็หนีไปได้ หลังจากนั้นโจโฉก็กลับมาเตรียมทัพกำจัดเตียวสิ้วและเล่าเปียว แต่ก็ยังไม่สามารถชนะศึกได้ โจโฉจึงเลิกศึกกลับไปตั้งตัวใหญ่อ้วนเสี้ยวก็เตรียมพลขยายอาณเขตตั้งใจจะตีโจโฉแต่ก็โดนกองซุนจ้านแอบเข้าตี อ้วนเสี้ยวกับกองซุนจ้านจึงรบกัน โจโฉพักพื้นกองทัพและสั่งให้เล่าปี่รบกับลิโป้ เล่าปี่พ่ายแพ้ลิโป้แตกทัพกลับไปหาโจโฉ โจโฉรู้ข่าวจึงเตรียมทัพใหญ่บุกลิโป้ ลิโป้และตันก๋งนั้นไม่สามารถต้านทานกองทัพโจโฉได้ อีกทั้งในเมืองยังมีใส่ศึกอย่างตันเต๋งและตันกุ๋ยทำให้ลิโป้พ่ายแพ้หนีไปอาศัยแห้ฝือ โจโฉจึงยึดเมืองเสียวพ่ายได้สำเร็จ


ลิโป้พ่ายแพ้สงครามแล้วก็ไม่มีใจอยากจะสู้กินเหล้าสุราเมามาย ลิโป้ไม่รู้จะสู้ยังไงจึงขอความช่วยเหลืออ่วนสุดโดยจะมอบลูกสาวของลิโป้ไปให้ลูกชายอ้วนสุด แต่แล้วแผนการก็ล้มเหลวโดนกองทัพเล่าปี่สกัดทาง โจโฉจึงวางแผนไขน้ำท่วมเมืองทำให้ลิโป้เข้าตาจน จากนั้นก็ลูกนายทหารหักหลังด้วยการมัดตัวลิโป้ไว้อย่างแน่นหนาลิโป้หมดทางสู้ทำให้โจโฉยึดเมืองแห้ฝือได้สำเร็จ โจโฉจึงตัดคอลิโป้และตันก๋งที่ปรึกษา และได้เตียวเลี้ยวมาเป็นทหารเอก โจโฉขยายอาณาเขตทางภาคกลางไว้หมดสิ้น ก๊กของลิโป้ก็ดับสูญไป