Saturday, September 15, 2012

#168 เล่าเปียวสิ้นบุญ เล่าปี่สละเมืองซินเอี๋ย
โจโฉได้สั่งซุนฮกรักษาเมืองหลวงให้และให้ทำหน้าที่จัดส่งเสบียงแก่กองทัพกำหนดเป้าหมายให้กองทัพหน้าเข้าตีเมืองซินเอี๋ยเพื่อปราบเล่าปี่ ทางฝ่ายเมืองเกงจิ๋ว อาการป่วยของเล่าเปียวมีอาการป่วยไกล้ที่จะตายแล้ว เล่าเปียวคิดว่าลูกทั้ง 2 ของตนคงไม่มีปัญญารักษาเมือง เล่าเปียวจึงเรียกตัวเล่าปี่เข้ามาพบ

เล่าปี่ทราบความแล้วก็ตกใจ จึงปรึกษากับขงเบ้งว่าบัดนี้เล่าเปียวป่วยหนักควรที่จะคิดอ่านประการใด ขงเบ้งจึงแนะนำว่า เล่าเปียวเรียกท่านไปทั้งนี้คงต้องการยกเมืองเกงจิ๋วให้แก่ท่าน จงรับเอาเมืองเกงจิ๋วเสีย มิฉะนั้นจะไม่สามารถต้านทัพรับมือโจโฉได้

จากนั้นเล่าปี่จึงไปพบกับเล่าเปียว เล่าเปียวจึงยกเมืองเกงจิ๋วให้แก่เล่าปี่ตามที่ขงเบ้งคาดการณ์ไว้ แต่เล่าปี่ไม่กล้ารับเพราะไม่ต้องการชิงเมืองจากคนแซ่เดียวกัน จากนั้นไม่นานเล่าเปียวก็ถึงแก่กรรม


ชัวมอและแม่นางชัวฮูหยินจึงแต่ตั้ง เล่าจ๋อง ซึ่งเป็นบุตรของแม่นางชัวฮูหยิน ขึ้นเป็นเจ้าเมือง ซึ่งเล่าจ๋องนั้นมีอายุเพียง 14 ปี  ถ้าเป็นตามธรรมเนียมแล้วก็ควรที่จะให้เล่ากี๋ แต่เล่ากี๋เกรงภัยจึงต้องหลีไปลี้ภัยที่เมืองกังแฮ
หลังจากที่ชัวมอยึดอำนาจเมืองเกงจิ๋วแต่งตั้งเล่าจ๋องแล้ว จากนั้นก็เล็งเป้าหมายไปที่ เล่าปี่และเล่ากี๋ แทนที่จะสามัคคีกันสู้กับโจโฉ แต่ต้องมาสู้กันเองซะงั้น แถวไม่วางแผนการรบสู้กับโจโฉด้วย

โจโฉยกทัพเข้ามาไกล้จะถึงแล้วก็ทำให้เล่าจ๋องหวั่น จึงเรียกขุนนางมาประชุม เหล่าขุนนางกลัวตายจึงเสนอให้เล่าจ๋องยอมแพ้โจโฉ จึงสั่งให้ชัวต๋งนำหนังสือยอมแพ้ไปให้แก่โจโฉ

โจโฉรู้ความดังนั้นก็ยินดีและให้ชัวต๋งกลับไป ซึ่งระหว่างทางนั้นกวนอูได้จับตัวชัวต๋งมาสืบสวนก็รู้ความว่า เล่าเปียวตาย ชัวมอแต่งตั้งเล่าจ๋องเป็นเจ้าเมือง แถมยังส่งหนังสือยกเมืองให้แก่โจโฉเสียอีก กวนอูจึงรีบไปแจ้งเล่าปี่ เล่าปี่รู้ข่าวเล่าเปียวก็ร้องไห้


เอียเจี้ยขุนนางเก่าเมืองเกงจิ๋ว ที่ชอบคอเล่าปี่เป็นทุนเดิมก็เสนอให้เล่าปี่ยิงเมืองเกงจิ๋วจากชัวมอ แต่เล่าปี่ก็มิฟังความ เล่าปี่ไม่ต้องการชิงเมืองเกงจิ๋วและรู้ั้งรู้ว่าเมืองซินเอี๋ยไม่มีทางรับมือโจโฉได้ เล่าปี่จึงเลือกทางหนีสละเมืองซินเอี๋ยและอพยพประชาชนด้วย


จากนั้นเล่าปี่จึงปรึกษาขงเบ้งต่อไปว่าท่านจะวางแผนคิดอ่านรับมือกับกองทัพโจโฉครั้งนี้ประการใด 

ขงเบ้งจึงว่า "เมื่อท่านตัดสินใจดังนี้ ข้าพเจ้าก็มีแต่ต้องคล้อยตามการตัดสินใจของท่าน แต่วันหนึ่งท่านจะได้สำนึกถึงผลของการตัดสินใจครั้งนี้"

ขงเบ้งพยายามจะแอบตำหนิเล่าปี่นิดๆ เพื่อให้เล่าปี่รู้สำนึก จากนั้นขงเบ้งจึงกล่าวต่อไปว่า

ขงเบ้ง "กองทัพโจโฉยกมาครั้งนี้ท่านอย่าได้ปรารมภ์เลย ข้าพเจ้าจะคิดอ่านผันผ่อนรับมือกับกองทัพของโจโฉเอง เมื่อครั้งศึกทุ่งพกบ๋องข้าพเจ้าได้ใช้คบเพลิงไม่กี่อันก็ล้างผลาญกองทัพแฮหัวตุ้นจนหมดสิ้น แต่ทว่าจำเป็นที่จะต้องรีบเคลื่อนย้ายกองทัพและราษฎรไปเมืองอ้วนเซียเป็นการด่วน"

จากนั้นขงเบ้งและเล่าปี่จึงประกาศว่า "กองทัพโจโฉยกมาครั้งนี้ใหญ่หลวงนัก หากตั้งรับอยู่ที่เมืองซินเอี๋ยจักเป็นอันตราย จำจะต้องถอยไปอยู่ที่เมืองอ้วนเซีย หากผู้ใดเต็มใจที่จะติดตามท่านไปก็ให้เตรียมตัวข้าวของสิ่งสินและพร้อมอพยพไปพร้อมกัน"

เล่าปี่และขงเบ้งพยายามสร้างความชอบธรรม ไม่ทิ่งประชาชน แต่ก็แอบกั้กๆโยนการตัดสินใจให้ประชาชนว่า ใครอยากไปก็ไป หากไปแล้วลำบากนั้นก็คือการตัดสินใจของประชาชนเอง