Monday, February 22, 2016

ราชวงศ์จิ้นของสุมาเอี๋ยน หลังสามก๊ก[ราชวงศ์จิ้นของสุมาเอี๋ยนหลังสามก๊ก]
หลังสุมาเอี๋ยนรวมแผ่นดินได้เป็นยังไงต่อ?
สุมาเอี๋ยนก็แต่งตั้งตนเป็นฮ่องเต้ราชวงศ์จิ้น แล้วยกทัพยึดง่อก๊กสำเร็จ หลังรวมแผ่นดินได้ก็แต่งตั้งยกตำแหน่งอ๋องให้ลูกหลานตระกูลสุมา แล้วให้ไปปกครองหัวเมืองต่างๆ

อ๋องเหล่านั้นมีกองกำลังมีอำนาจ จึงเกิดการแย่งชิงกันเกิดขึ้น เหตุการณ์นี้จึงเรียกว่า "กบฎ 8 อ๋อง" ตระกูลสุมาเข่นฆ่ากันเอง (สุมาอี้เห็นคนเป็นปลื้มมิน้อย)

ในระหว่างที่ตระกูลสุมารบกัน ชนเผ่าต่างๆที่เรียกว่า "ซงหนู" (คนเถื่อน พวกเตอร์ก พวกมองโกล สมัยนุ้นนน พระเจ้าฮั่นโกโจหรือเล่าปังเคยยกทัพไปปราบ) ก็ยกทัพเข้ามา ชนเผ่าพวกนี้มีความสามารถมาก มีชีวิตบนหลังม้า ความสามารถเหนือกว่าชาวจีน ในที่สุดก็ยกทัพยึดเมืองฉางอัน (บางตำราบอกเมืองลกเอี๋ยง) ได้แล้วก็แต่งตั้งตัวเองเป็นฮ่องเต้เลียนแบบชาวจีน

ราชวงศ์จิ้นอยู่มาได้ประมาณ 50 ปี แผ่นดินที่สุมาเอี๋ยนเคยรวบรวมไว้ก็แตกออก เป็น 16 แคว้น

ชาวจิ้นเดิม (เดิมกว่านั้นเรียกว่าชาวฮั่น) ก็ต้องยกทัพหนีลงใต้ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแยงซีแล้วก็แต่งตั้งราชวงศ์จิ้นใหม่ขึ้นมาใหม่ ในประวัติศาสตร์ เรียกว่า ตงจิ้น หรือ จิ้นตะวันออก

เราคงได้ยินคำเกริ่นนำของสามก๊กได้ดี ความว่า...

"เดิมแผ่นดินเมืองจีนทั้งปวงนั้นเป็นสุขมาช้านานแล้วก็เป็นศึก ครั้นศึกสงบแล้วก็เป็นสุข"