Friday, August 1, 2014

ฮวงจุ้ยกับการย้ายเมืองหลวงในช่วงที่ตั๋งโต๊ะได้ยึดอำนาจวังหลวงไว้ได้หมดสิ้น กองทัพ 18 หัวเมืองก็ก่อตัวขึ้น ตั๋งโต๊ะเกรงทัพ 18 หัวเมือง จึงได้เผาเมืองลกเอี๋ยงซึ่งเป็นราชธานีและย้ายไปอยู่เมืองเตียงอันราชธานีเก่าแก่ ต่อมาตั๋งโต๊ะตาย ลิฉุยกุยกีขึ้นครองอำนาจต่อ ทั้งสองได้เกิดการฆ่าฟันกันขึ้น พระเจ้าเหี้ยนเต้จึงต้องลี้ภัยไปยังเมืองต่างๆ ได้ความลำบากเป็นอันมาก จากนั้นพระเจ้าเหี้ยนเต้ได้มีราชโองการเรียกโจโฉมาอารักขา โจโฉจึงได้ยกทัพมาช่วยปราบลิฉุยกุยกีจนหมดสิ้น
หลังจากโจโฉเข้ามาปกครองก็มีเหล่าขุนนางต่างก็มาเสนอแนะความเห็นต่างๆนาๆเรื่องการย้ายเมืองหลวง
ตังเจี๋ยวได้เสนอให้โจโฉนั้นย้ายเมืองหลวงไปยังเมืองฮูโต๋ โดยแจงว่า เมืองฮูโต๋นั้นเป็นดินแดนที่ข้าวปลาอาหารสมบูรณ์อีกทั้งยังอยู่ไม่ไกล
อองหลิบก็เสริมในด้านโหราศาสตร์ ดูดวงดาว โดยแจงกับโจโฉไปว่า ดวงดาวอับแสง ราชวงศ์ฮั่นไกล้ดับสูญ วุยก๊กจะรุ่งเรือง หากย้ายเมืองหลวงไปคิดอ่านสิ่งใดก็จะกว้างขวางมากขึ้น
ซุนฮก เสริมความคิดของอองหลิบเพิ่มเติมเรื่องฮวงจุ้ยไปว่า ราชวงศ์ฮั่นนั้นคือธาตุไฟ โจโฉคือธาตุดิน,, "ธาตุไฟให้กำเนิดธาตุดิน ธาตุดินให้กำเนิดธาตุทอง ธาตุทองให้กำเนิดธาตุน้ำ ธาตุน้ำให้กำเนิดธาตุไม้ ธาตุไม้ให้กำเนิดธาตุไฟ" ซึ่งเมืองฮูโต๋นี้ก็คือเป็นภูมิแห่งธาตดินและจะเสริงฮวงจุ้ยให้แก่โจโฉ
การที่โจโฉเสนอการย้ายเมืองหลวงไปแล้วหลังจากนั้นโจโฉก็เรืองอำนาจมากยิ่งขึ้น
ซึ่งก็เป็นธาตุทั้ง 5 (5 Elements) ของคนจีน เป็นการอธิบายพลังของดาวเคราะห์ทั้ง 7
ธาตุไฟ หมายถึงพลังของดาวอังคาร 火星
ธาตุดิน หมายถึงพลังของดาวเสาร์ 土星
ธาตุทอง หมายถึงพลังของดาวศุกร์ 金星
ธาตุน้ำ หมายถึงพลังของดาวพุธ 水星
ธาตุไม้ หมายถึงพลังของดาวพฤหัส 木星
ธาตุทั้ง 5 นี้ขาดพลังในตัวเอง จำเป็นจะต้องมีพลังแม่เหล็กไฟฟ้า ขั้วบวกและลบ มาช่วยผลักดันให้ก่อเกิดพลัง นั่นก็คือ หยิน-หยาง
พลังหยิน หมายถึงพลังของดาวจันทร์ 太阴
พลังหยาง หมายถึงพลังของดาวอาทิตย์ 太阳
เป็นไงครับ แค่เรื่องการย้ายเมืองหลวงดู Fantasy ดีมั้ยครับ