Friday, November 4, 2011

น้ำท่วมครับ

ต้องขออภัยแฟนๆที่คอยติดตามอ่านนะครับ เนื่องด้วยบ้านกระผมจมน้ำไปแล้ว ต้องหนีหัวซุกหัวซุน ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงที่ไม่ค่อยได้มา update blog เลย คาดว่าหลังจากน้ำท่วมผ่านไปผมจะพยายามกลับมา update ให้นะครับ (-/\-)